Vytahování klobás - trubačské setkání u Jiřího Bělíka v Loukově

2011